Kancelaria Radcy Prawnego Józefa Teodora

- nie ma organu nadrzędnego, twórcami i adresatami są państwa i inne podmioty tego prawa
- umowa międzynarodowa jest podstawą stanowienia norm – jest podstawowym źródłem prawa międzynarodowego
- istotna rola prawa zwyczajowego
- dopuszczalne są akty jednostronne
- nie ma określonego systemu sankcji międzynarodowych
- sądownictwo nie działa z urzędu, jest zawsze uruchamiane za zgodą podmiotów

organy i organizacje międzynarodowe wpływają na kreowanie norm prawnych – Komisja Prawa Międzynarodowego działa przy ONZ i przygotowuje projekty konwencji dotyczących, regulujących prawo międzynarodowe publiczne.

Kancelaria Adwokacka adw. Agnieszka Woźniak

1. Zapis z IV tysiąclecia p.n.e. na stelli kamiennej. Były to ustalenia pomiędzy dwoma państwami – miastami Mezopotamii – Lagasz i Umma (?) – rozstrzygające spór graniczny między nimi. Rozstrzygnięcie doszło do skutku w drodze arbitrażu międzynarodowego. Miał zostać położony kamień graniczny między państwami toczącymi spór, zaś państwo trzecie – Kisz – miało czuwać nad egzekwowaniem postanowień traktatu

Przeczytaj całość oferty »

Stanislau Tretsiak

PAŃSTWA CHIŃSKIE w VI w p.n.e. jako pierwsze zawarły traktaty o nieagresji. Zakładano, że jeżeli bezie już prowadzona wojna to według reguł humanitarnych. Wypracowały też reguły dyplomatyczne np. poseł jest osobą nietykalną. Stworzono wspólny fundusz pomocy dla państwa dotkniętego klęska żywiołową. Filozofowie chińscy uważali, że państwa powinny łączyć się w większe organizmy i być reprezentowane przez przedstawicieli.

Przeczytaj całość oferty »

Halina Miszczuk i S-ka Biuro Prawne JURYSTA

1.) PROSTATES – zamożny obywatel, który udzielał ochrony cudzoziemcowi (charakter prywatny).
2.) PROKSENIA – opieka dzięki której obce państwo zapewniało ochronę własnym obywatelom (podobnie jak obecnie konsulaty)  Przeczytaj całość oferty »

“CORDATUS” Kancelaria Prawnicza

1.) SYMACHIE – traktaty przymierza na okresy 100 lub 50 lat (Np. VI w. P.n.e. – symachia na 100 lat – dotyczyła podejmowania wspólnych działań obronnych przeciwko zewnętrznym wrogom i utworzenia koalicji).
2.) SYMBOLE – na ich mocy obywatele obcego kraju mieli możliwość zamieszkania na terenie innego państwa.

Przeczytaj całość oferty »

© 2017

Design by SEO -- Made free by NET-TEC and Branchenbuch